اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/08
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 19,847 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 19,822 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/08
کل خالص ارزش دارائی ها 5,944,599,302,281 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 19,822 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 19,825 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,847 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 299,906,974

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

بازارگردان:

شركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر