بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 687,117,467,019 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,587 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,848 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,630 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 47,106,974

صندوق سرمایه‌گذاری کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري توسعه معاملات كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها