بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/11/26
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 15,919 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 15,911 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/26
کل خالص ارزش دارائی ها 2,076,446,756,706 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,911 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,898 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,919 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 130,506,974

صندوق سرمایه‌گذاری کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها